Czy W Trakcie Prowadzonej Kontroli Sprawdziłem Wszystkie Możliwe

art

Dodany: 2020-04-30 Kategoria: Zamówienia publiczne

Czy w trakcie prowadzonej kontroli sprawdziłem wszystkie możliwe naruszenia aktualnych procedur?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy kiedy stosujemy zamówienia publiczne rozdział a, poświęcony komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o od jakiej kwoty zamówienia publiczne świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może usztywnić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W trakcie artykułu omówimy m.in. sygnatura elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, przybory i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w jaki sposób tak jak na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest zarówno przełożony jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych, w administracji rządowej także samorządowej, konsultantów i trenerów zamówień publicznych, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników działów inwestycji (rozwoju i planowania) w oddziałach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin.

Komentarze: 1


noavatar.png
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz kierownik Instytutu Audiowizualnego 2020-05-19

To jak czytasz mój umysł! Wygląda na to, że wiele o tym wiesz, tak jakbyś napisała w niej książkę lub coś. Myślę, że możesz zrobić kilka zdjęć, aby trochę przekazać wiadomość do domu, ale poza tym jest to fantastyczny blog. Wielki czytać. Na pewno wrócę.