W Przeciwieństwie Do Wcześniejszego Zbioru Referatów „Restrukturyzacja

art

Dodany: 2020-01-29 Kategoria: Upadłość konsumencka

W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja firm" w tym dobór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych dodatkowo do innych dziedzin i gałęzi prawa i szeroko rozumianego egzystowania społecznego. I tak, szczególnie powinno się zaznaczyć zwiększający się współpraca artykułów, jakich podstawą nie jest analiza prawna, a rozpatrywanie ekonomiczna, czyli też ekonomiczno-prawna zadań towarzyszących procedurom upadłości i restrukturyzacji. W publikacji internetowej o Upadłość i restrukturyzacja deweloperów poruszane są zadania złączone z badaniem moralności płatniczej konsumentów, sprawozdawczością finansową dłużników, ekonomicznymi aspektami planu restrukturyzacyjnego i rachunkowości w odniesieniu do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Kolejna zgrupowanie artykułów, odnosi się do analizy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście szeroko rozumianych sankcji. W artykule o Upadłość i restrukturyzacja deweloperów przeanalizowane pozostały problemy związane z odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, ewentualnie złożenie go w złej wierze, kwestie odpowiedzialności na gruncie tzw. postępowań zakazowych, zmiany aspektu odpowiedzialności członków zarządu na gruncie artykułów KSH. Wśród artykułów odnoszących się do bieżących problemów prawnych i ekonomicznych wynaleźć można te, jakie sprawdzają materie statusu nieruchomości rolnej w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zasad tworzenia propozycji układowych, ubezskutecznienia czynności prawnych, eksmisji dłużnika z lokalu, pre-packu, lub też skutków otwarcia postępowania sanacyjnego także zasad rozliczania umów niewykonanych w całości po ogłoszeniu upadłości. Ostatnią grupę artykułów można potraktować jako zaproszenie do podjęcia szerokiej dyskusji w obszarach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jakie jakże przedtem nie poprzedni podejmowane ewentualnie podejmowane ówczesny rzadko, bądź niewyczerpującą. Wymienić tutaj wypada wyjątkowo zadania złączone z upadłością klubów piłkarskich, upadłością małżonków, zadania spojone ze skutkami upadłości w odniesieniu do prawa pomocy publicznej innymi słowy też zagadnienia upadłości i restrukturyzacji grupy kapitałowej. Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera skrupulatne wyrażenie omowne całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji: kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego (w układzie względnie w zakresie postępowania upadłościowego), przejęcie przedsięwzięcia deweloperskiego ochrona konsumenta w polsce i jego kontynuację przez nowego inwestora, likwidację nieruchomości połączoną z zaspokojeniem nabywców lokali zgodnie z prawem odrębności. Podstawową zasadą regulacji jest staranie do ochrony majątkowego interesu nabywców lokali mieszkalnych. Komentowane przepisy zakładają gibkość w wyborze rozwiązania, jakim sposobem dodatkowo możliwość jego późniejszego dopasowania do zmieniającej się sytuacji. Regulują podobnie szereg kwestii szczegółowych, w tym traktowanie w upadłości i restrukturyzacji środków ochrony nabywcy przewidzianych ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (np. rachunku powierniczego) to znaczy problemy pojawiające się w postępowaniu upadłościowym prowadzonym po nieudanej restrukturyzacji. Pozycja bibliograficzna jest przeznaczona na rzecz adwokatów, radców prawnych i sędziów uczestniczących w kwestiach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, deweloperów również pracowników instytucji publicznych zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. Zaciekawi zarówno pracowników banków finansujących działalność deweloperów czyli udzielających kredytów na zakup mieszkań deweloperskich.