Regulamin Zamówieniami Publicznymi

art

Dodany: 2020-01-14 Kategoria: Ubezpieczenia

Regulamin zamówieniami publicznymi. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym. Rozliczanie kosztów w firmie. Rozliczanie wewnętrzne kosztów. Rozliczanie kosztów robocizny. Klucze rozliczeniowe kosztów. Wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek wyników dostarczania wody na rzecz miejscowości. Rachunek wyników odprowadzania ścieków na rzecz miejscowości. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania. Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa. jakie ubezpieczenia przy działalności gospodarczej Budżet przedsiębiorstwa. Raport z aktywności przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie na co trzeba zwrócić uwagę. Podsumowaniem artykułu będzie zrzeszenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy sprawują kontrolę ponad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz artykuł prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci minimalny wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, połączonych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu także odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu również zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Cele i zadania rachunku kosztów. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Koszty aktywności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Koszty działalności przedsiębiorstwa. Koszty produkcji i uzdatniania wody. Koszty dystrybucji wody. Koszty odprowadzania ścieków. Koszty oczyszczania ścieków. Koszty działalności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty aktywności warsztatów, utrzymanie infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Plan kont zespół Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego jako źródło informacji o aktywności przedsiębiorstwa. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami

Komentarze: 1


noavatar.png
Magdalena Ługiewicz 2020-05-18

Zgadzam się z wszystkimi pomysłami, które wprowadziłeś do swojego posta. Są naprawdę przekonujące i z pewnością działają. Niemniej jednak, stanowiska są zbyt szybkie dla początkujących. Czy mógłbyś je trochę wydłużyć następnym razem? Dziękuję za stanowisko.