Materiały Majątek Trwały 2020 Dla

art

Dodany: 2020-02-21 Kategoria: Środki trwałe

materiały majątek trwały 2020 dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w oddziałach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka stabilnego – sprawozdanie MT. Zasady likwidacji majątku po zmianach – protokół LT. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp. Celem artykułu jest spotęgowanie i wykończenie informacji uczestników artykułu w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na na ogół popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi: środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i reguły ewidencji; zapobieżenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i przystąpienie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy, indeks analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać, wartości niematerialne i legislacyjne – definicja, zasady ewidencji, zasady gospodarowania majątkiem trwałym także sposób postępowania obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku stabilnego w jednostce. Proces inwestycyjny w jednostce i tłumaczenie majątek trwały 2020 peryfraza źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – również sposób ich majątek trwały powinien być finansowany księgowania, posegregowanie budżetowa inwestycji i remontów, sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania dodatkowo rozliczenie tych kosztów, obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych: wartość początkowa środków trwałych wg ceny zdobycia albo majątek trwały brutto kosztów wytworzenia, ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa, moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych dodatkowo jej zmian w księgach rachunkowych jednostki, utrata wartości środków trwałych, finansowy majątek trwały 2020 obejmuje ,księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie. Zasady amortyzacji środków trwałych: obowiązki kierownika jednostki w obszarze ustalania zasad amortyzacji środków trwałych, metody amortyzacji środków trwałych, program amortyzacji również tablica amortyzacyjna, amortyzacja uproszczona.

Komentarze: 3


noavatar.png
Drembkowski komentarz 2020-03-22

Ładny post. Po prostu natknąłem się na Twój blog i chciałem powiedzieć, że naprawdę cieszyłem się przeglądaniem postów z bloga. W każdym razie będę subskrybować Twój kanał rss i mam nadzieję, że wkrótce napiszesz!

noavatar.png
Mieczysława Cellary autorka opracowań w zakresie rachunkowości finansowej 2020-05-06

Jako Newbie, jestem na stałe szukając artykułów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci

noavatar.png
Anna Kornecka autor książek z prawa budowlanego 2020-05-27

wspaniałe przedstawienie, bardzo pouczające. Zastanawiam się, dlaczego inni specjaliści tego sektora nie zauważają tego. Powinieneś kontynuować pisanie. Jestem pewna, że ​​masz już świetną bazę czytelników!