Przeczytaj Spółka Akcyjna Jak Założyć Do Pragmatyków Zajmujących

art

Dodany: 2020-04-18 Kategoria: Spółki

Przeczytaj spółka akcyjna jak założyć do spółki handlowe w praktyce pragmatyków zajmujących się prawem handlowym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a podobnie teoretyków prawa handlowego oraz prawo upadłościowe odsetki od wierzytelności aplikantów zawodów prawniczych i studentów, w jaki sposób także do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym Przedstawiamy rzeczowy poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej – od jej założenia, poprzez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. By publikacja miała jak w największym stopniu konkretny charakter, literat przytacza bogate orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spółek w rzeczywistości gospodarczej. W artykule o spółkach m.in.: charakterystyka spółki komandytowej i jej znaczenie gospodarcze, założenie spółki (w formie aktu notarialnego i poprzez Internet), sens umowy spółki (na przykładzie rozbudowanego wzoru umowy z komentarzami do poszczególnych jej postanowień), specyfika pozycji komandytariusza i komplementariusza w spółce, prowadzenie spraw spółki, prawo reprezentowania spółki, prokura , prawa i obowiązki wspólników (w tym między innymi zakaz konkurencji), wkłady do spółki, udział wspólników w zyskach i stratach, normy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, podstawy rozwiązania spółki i rozrachunek się wspólników, likwidacja spółki, konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej.