Rodo 2020 Dane Zwykłe Osób Ubiegających Się O Zatrudnienie

art

Dodany: 2020-02-28 Kategoria: RODO

RODO 2020 Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od więcej niż roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy dodatkowo przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości wiążących przepisów lub het idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy rozpatrzyć najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i stworzyć szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione w szczególności wszechobecne zgody, nieumiarkowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja upełnomocnień osób, jakich dane dotyczą, aspekt danych o pracowniku i kandydacie do pracy oraz zgoda pracownicza, ogląd pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, jakich dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest reprezentacja praktycznych porad i wskazówek jakim sposobem zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, tak ażeby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, lecz też nie konstruować nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne działanie organizacji. Zobacz Pojęcie i profil danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane zwykłe rodo ochrona danych 2020 cv osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane personalne członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowanych środków nadzoru pracownika . Monitoring wizyjny działanie w sieci obserwacja informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi albo psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy administratora w obszarze przetwarzania danych rodo 2020 po angielsku osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO trzeba wziąć w rachubę w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność czyli obligatoryjność podania danych?. Podstawy prawne przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. Odpowiedzialność pracodawcy administratora za wykroczenie artykułów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Komentarze: 1


noavatar.png
Żalina Beato 2020-05-10

Oglądam coś naprawdę ciekawego na Twojej witrynie, więc zakładam swoją.