Art 49 Ustawy O Ochronie Osób I Mienia I Dokumentacja

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Prawo

art 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Dokumentacja czynności procesowych. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się zarówno do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych także zarzutów łączonych. Przedstawiono zarówno w detalach przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a także czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich współpraca w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego również sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń poczyniono mając na uwadze na ich znaczenie i przydatność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł obejmuje zarówno zarysy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie ustawa o ochronie osób i mienia art 38b się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe materie powiązane z formułowaniem zarzutów odwoławczych również uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. Artykuł wszechstronnie opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały głównie dwójka odrębne ustawa o ochronie osób i mienia art 3 nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest do głębi unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy innowacyjnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a zarówno kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 1


noavatar.png
Piotr Ciborski szkoleniowiec z prawa pracy 2020-05-10

Cecylia Dadąbogu