Prawo

 • foto

  Prawo rodzinne co reguluje i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne co reguluje i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także związanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niezmiernie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zestaw norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID 19 pobyt czasowy na rzecz ukraińca

  COVID 19 pobyt czasowy na rzecz ukraińca w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, materie złączone z zatrudnianiem cudzoziemców również dokumentacją pracy cudzoziemców dodatkowo uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie na rzecz pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach powiązanych.

  Dodany: 2020-05-11
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  art 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Dokumentacja

  art 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Dokumentacja czynności procesowych. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie w obszarze gospodarki odpadami Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednakże też sprawozdanie odpadowe.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 5


 • foto

  Gmina i uchwała rady gminy akt prawa miejscowego wiedzy w zakresie

  Gmina i uchwała rady gminy akt prawa miejscowego wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur rozpatrywania poprzez radę skarg na organy prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz prawników

  Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy również aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Artykuł karta praw podstawowych UE 2012/c

  Artykuł karta praw podstawowych UE 2012/c 326/02 i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach również dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a zarówno prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego zrównoważony sprawa sądowa sądowy, presumpcja niewinności i prawo do obrony, normę legalizmu i.

  Dodany: 2019-11-02
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1