Prawo Restrukturyzacyjne

 • foto

  Zmiana traktowania zobowiązań publicznoprawnych Współpraca

  Zmiana traktowania zobowiązań publicznoprawnych . Współpraca wierzyciela z komornikiem. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do uzyskiwania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne.

  Dodany: 2019-12-04
  Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne
  Komentarze: 1


 • foto

  Postępowanie o zatwierdzenie

  Postępowanie o zatwierdzenie układu i prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe ustawa. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skrajność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, innymi słowy doszło do przedawnienia.

  Dodany: 2019-11-05
  Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne
  Komentarze: 1