Zobacz Czy Mikropożyczka 5000

art

Dodany: 2020-05-21 Kategoria: Prawo pracy

Zobacz czy mikropożyczka 5000 wyklucza postojowe w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało wiązka tarczy antykryzysowej, ze względu któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać między innymi dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da zapożyczenie językowe 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, iżby ją uzyskać, a także w który sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców – kto może z niej skorzystać? Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Art. 7 ust. 1 czy mikropożyczka jest pomocą publiczną pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników dodatkowo b.) osiągnął roczny piruet netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na ostateczność jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Na jakich zasadach przyznawana jest zapożyczenie 5000 złotych na rzecz firm? Tak aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, trafnego mając na uwadze na miejsce prowadzenia aktywności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa: może być udzielona do wysokości 5000 zł; posiada oprocentowanie stałe, jakie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych poprzez Narodowy Bank Polski; może być spłacana w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału razem z odsetkami poprzez 3 miesiące od czasu jej udzielenia. Ważne Wnioski można zginać dopiero po ogłoszeniu naboru poprzez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny rozmiar czasu pracy. W związku z tym zobowiązany on będzie do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej.