W Dniu 1 Stycznia 2019 R Wchodzą W Życie Przepisy Zmienionego

art

Dodany: 2020-02-11 Kategoria: Prawo pracy

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie znaczny bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu o dokumentacji pracowniczej drobiazgowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych dodatkowo kryteria skrócenia czy świadectwo pracy musi być podpisane przez pracownika okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej prezentowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym również w systemach klasy EZD. Poruszone będą również kwestie archiwizacji tej dokumentacji dodatkowo wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł o dokumentacji pracowniczej napisała dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; zaprawiony trener na licznych kursach i artykułu o dokumentacji pracowniczejch oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; pisarka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka publikacji „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018) także zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Program:, 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:, a) profil pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r., b) modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r., 2. Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, a) Kodeks pracy, b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy, c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wspólnie z aktami wykonawczymi, d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej, c) normy przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), d) czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych, f) to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, g) normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, h) reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, i) obowiązki informacyjne pracodawców, j) reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym, 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe, b) bezdziennikowy system kancelaryjny, c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych, d) pisma, sprawy, akta, teczki, e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD, 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, b) normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, c) którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, d) który jest oddziaływanie nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach, 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, gdzie odzyskać świadectwo pracy a) porządkowanie akt osobowych, b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 2


noavatar.png
Jacek Sztyler od pkpir 2020-05-17

Jesteś naprawdę dobrym webmasterem. Prędkość ładowania strony internetowej jest niesamowita. Czuję, że robisz jakąś niepowtarzalną sztuczkę. Ponadto, zawartość jest arcydziełem. wykonałeś wspaniałą pracę na ten temat!

noavatar.png
Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz 2020-05-20

Z pewnością widać swoje umiejętności w obrazach, które piszesz. Sektor ma nadzieję na nawet bardziej pasjonujących pisarzy, takich jak ci, którzy nie boją się wspomnieć, jak oni wierzą. Cały czas idzie za twoim sercem. "Jaka władza ma prawo, gdzie tylko pieniądze rządzą". przez Gaiusa Petroniusza.