Ustawa O Stopniach Naukowych I Tytule

art

Dodany: 2019-11-22 Kategoria: Prawo o nauce

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. poprzez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Znowelizowana ustawa wprowadza istotne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, a więc ma decydujące znaczenie jakże dla uczelni w taki sposób i na rzecz pracowników, doktorantów dodatkowo żaków stanowiących jej wspólnotę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja na rzecz co zmieni ustawa o szkolnictwie wyższym Nauki”, w tym. m.in.: nowe prawo o szkolnictwie wyższym normy finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych. Ico_Gray_1.gif [750 B] Obecnie obowiązująca regulacja zastępuje cztery dotychczasowe ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy również we współpracy ze środowiskiem akademickim. Proponowane zmiany, to wynik starannych, trwających przeszło rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim. Ustawa zwiększa autonomię uczelni poprzez zwiększenie jej swobody organizacyjnej wewnątrz. To wspólnota akademicka decyduje, w jaki sposób działa uczelnia wewnątrz, a nie ustawa.