Prawo Karne Zarys


Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Skrybowie artykułu w poszczególnych rozdziałach omawiają także unormowania, które nie uległy zmianom w jaki sposób i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Artykuł stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na praktyczny sposób egzegezy śmiałych unormowań karnoprocesowych. W pracy położono siła na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Praca internetowa Postępowanie karne skierowany jest zwłaszcza do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć również jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może wyjść tak jak pomocne na rzecz absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jak i aplikantów w trakcie ich nauki. Ty nie masz wcześniej czasu na wertowanie grubych artykułów. A może musisz szybko powtórzyć półprodukt przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na jak bądź jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie na rzecz Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z obszaru postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do jakich odeśle Cię QR Code z okładki. Postępowanie karne w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, z przyczyny którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:- Postępowania karnego:- zasady postępowania,- właściwość i skład sądu,- zapobieżenie sędziego,- strony, obrońcy, pełnomocnicy,- czynności procesowe orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, ustawienie czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,- przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,- świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,- biegli, tłumacze, specjaliści,- oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i dochodzenie oskarżonego,- zatrzymanie rzeczy i przeszukanie także kontrola i utrwalanie rozmów,- środki przymusu,- proces przygotowawcze wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia,- zakończenie i umorzenie dodatkowo opieka prokuratora i czynności sądowe,- akt oskarżenia,- proces przed sądem I instancji wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,- proces odwoławcze apelacja i zażalenie,- postępowania szczególne,- nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania,- procedura po uprawomocnieniu się orzeczenia,- procedura karne w kwestiach międzynarodowych