Prawo Autorskie

 • foto

  Wyznaczanie sposobu i zakresu używania

  Wyznaczanie sposobu i zakresu używania z utworu. Przedmiotem artykułu jest kompleksowe wyrażenie omowne sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jakże i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe również znaki towarowe), w tym zarówno nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione dodatkowo normy nabywania praw.

  Dodany: 2020-02-11
  Kategoria: Prawo autorskie
  Komentarze: 1