Procedura Karna W Zarysie Kompleksowe

art

Dodany: 2019-12-09 Kategoria: Postępowanie karne

Procedura karna w zarysie. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się także do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów łączonych. Przedstawiono zarówno wnikliwie przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a zarówno czynności stron, obrońców i pełnomocników również ich udział w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego także trybunałów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń wykonano ze względu na ich znaczenie i zdatność na rzecz praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł obejmuje również projekty ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe materie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych także uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w kwestiach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. Artykuł całościowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie kiedy umarza się postępowanie karne wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały przede wszystkim dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest na wskroś unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy oryginalnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a również kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 2


noavatar.png
w jakich spółkach kapitałowych występują udziały i akcje 2020-01-02

F * ckin 'niesamowite kwestie tutaj. Cieszę się widząc twój post. Dzięki tak bardzo i cieszę się, że Cię dotknę. Czy uprzejmie wyślesz mi pocztę?

noavatar.png
Stanisław Gurgul upadłość dewelopera i towarzystwa 2020-04-25

Możemy mieć link alternatywny układ między nami!