Poziomy Kosztów Wydziałowych Ogólnoprodukcyjne Cykl Dwóch Artykułów

art

Dodany: 2020-02-04 Kategoria: Podatki

Poziomy kosztów wydziałowych ogólnoprodukcyjne. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część mieści powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rachunek kosztów na rzecz controllera produkcji. Działalność pomocnicza reguły identyfikacji centów kosztów i odpowiedzialności spełniające warunki rachunkowości finansowej i zarządczej w obszarze aktywności pomocniczej: wykazanie różnic w regułach identyfikacji MPK pomiędzy obydwoma tymi systemami, czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu, ustalenie obszaru rozliczeń świadczeń wewnętrznych według wymogów controllingu. Techniczne metody rozliczeń kosztów uwzględniające normy istotności i szczegółowości: automatyczne a ewidencyjne metody rozliczeń kosztów, reguły doboru techniki rozliczeń kosztów uwzględniającej ich istotność, metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania, zamawiania usługi i rozliczania kosztów, rozrachunek kosztów według ilości wykonanych czynności lub poprzez świadczenie usługi gotowości. Wzorcowe reguły rozliczeń kosztów działalności pomocniczej na przykładach: nieruchomości, transportu tworzywo sprzętowa, remontów, mediów. Projektowanie kolejności faz rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych: bez świadczeń wzajemnych, ze świadczeniami wzajemnymi, wielofazowe scenariusze rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych. Działalność podstawowa: reguły identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń, poziomy kosztów wydziałowych (gniazd produkcyjnych, ogólnowydziałowe i ogólnoprodukcyjne), koszty wydziałowe stałe i zmienne oraz zasady ich rozliczeń, rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej, przypisanie centrów kosztów do procesów produkcyjnych zgodnie z regułami kalkulacji fazowej. Kalkulacja fazowa: zasady przeprowadzenia kalkulacji fazowej, metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów, rozrachunek kosztów zmiennych i stałych według reguły normalnej zdolności produkcyjnej, metody ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej. Autor to uznany ekspert, konsultant w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej dodatkowo zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie. Członek Rady Programowej i redaktor. Autor wielu artykułów przepisy podatkowe dotyczące leasingu z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował liczne wdrożenia systemów controllingu w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Komentarze: 1


noavatar.png
Piotr Tarkowski prowadzę szkolenia z prawa administracyjnego 2020-05-30

Wspaniałe rzeczy tutaj. Cieszę się widząc twój post. Dzięki tak bardzo i cieszę się, że Cię dotknę. Czy uprzejmie wyślesz mi pocztę?