Podatki

 • foto

  VAT 2020 terminy wystawiania faktur peryfraza

  VAT 2020 terminy wystawiania faktur peryfraza wprowadzonych dodatkowo projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora publicznego przemiany w podatku Vat wprowadzone w ostatnich latach również planowane rocznie.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Poziomy kosztów wydziałowych ogólnoprodukcyjne Cykl dwóch artykułów

  Poziomy kosztów wydziałowych ogólnoprodukcyjne. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część mieści powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Procedury w zakresie exit tax Zasady konstrukcji budżetu

  Procedury w zakresie exit tax. Zasady konstrukcji budżetu spełnianego najlepsze praktyki controllingu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  ceny transferowe progi Publikacja o cenach transferowych

  ceny transferowe progi. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest zwłaszcza dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to transparentny układ treści, proporcja na numerowane tezy, które z początku zawierają jednostka słownikowa określające profil przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta również szczegółowa.

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 4


 • foto

  Polityka rachunkowości Koszty w zakładowym planie kont przegląd

  Polityka rachunkowości. Koszty w zakładowym planie kont przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione.

  Dodany: 2020-01-29
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1