Covid19 I Środki Utrzymania Rachunkowe

art

Dodany: 2020-05-13 Kategoria: Podatki w koronawirus

COVID-19 i środki utrzymania rachunkowe i podatkowe gmin na mieszkańca 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują zarówno nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych w taki sposób gmin jakim sposobem i powiatów dodatkowo województwa. Przeznaczone jest dla pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodami podatkowymi, publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi na rzecz gminy, powiatu i województwa (skarbnicy i księgowi również osoby zajmujące się dochodzeniem i windykacją opłaty na rzecz jst). Dowiesz się: Nowe rozwiązania w zakresie opłaty cywilnoprawnych. Nowe reguły odstąpienia od dochodzenia opłaty o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego albo jej jednostkom organizacyjnym. Szersze kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu i zarządu województwa w odstąpieniu od dochodzenia opłaty cywilnoprawnych na rzecz gminy, powiatu i województwa. Nowe regulacje udzielania ulg w spłacie najmu, dzierżawy, użytkowania stanowiących środki utrzymania Skarbu Państwa, dochodzonych na zasadach zadań administracji rządowej. Nowe reguły pomocy publicznej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych. Zmiany w rocznej opłacie przekształceniowej. Nowe podstawy do udzielania ulg dochody rachunkowe i podatkowe gminy podział i zwolnień podatkowych. Zwolnienie w podatku od nieruchomości. Prawo innymi słowy obowiązek? Omówienie wzorów uchwał. Przesunięcie terminu płatności lub odroczenie? Kiedy uchwała a kiedy decyzja? Wzory uchwał i ich omówienie. Nowe zasady stosowania pomocy publicznej w podatkach. Problem opłaty prolongacyjnej w czasie epidemii. Procedury podatkowe w czasie COVID-19: nowe terminy postępowań; sposoby kontaktu z podatnikiem; nowe normy obliczania terminu przedawnienia; Egzekucja administracyjna w czasach epidemii: czy wysyłać upomnienia? Kiedy wystawiać tytuły wykonawcze? Czy wszystkie egzekucje będą wstrzymane na termin epidemii?