Klasyfikacja Środków Trwałych Kśt Jest

art

Dodany: 2019-12-10 Kategoria: Inne

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku stałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych dodatkowo badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy żywioł majątku stabilnego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczych obiekt, tzw. rzecz zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych albo zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp. Klasyfikacja Środków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia grudnia r. (Dz.U. Nr ,poz.). Aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) jak określić pkwiu wydaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia grudnia r. (Dz. U. Nr , poz. z późn. zmianami). Rok zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w obszarze problematyki środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych: - na rzecz celów podatkowych zaczęła obowiązywać od stycznia nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT ), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych, - podwyższono ustawowy limit niskocennych składników majątku z, - doprecyzowano definicję wartości niematerialnej i prawnej, - ustanowiono nowe reguły amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia, - wprowadzono nowe ograniczenie kto nadaje kody pkwiu wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, - ustanowiono podatek od środków trwałych powyżej mln zł.