Inne

 • foto

  jak rozliczyć Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze

  jak rozliczyć Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, jakże i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, tak aby skorzystać ze.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo medyczne i wyroby medyczne

  Prawo medyczne i wyroby medyczne. Błąd w sztuce lekarskiej, także w obszarze diagnozy, jakże i terapii wybranej na rzecz danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednakże osoby, jakich stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, jak właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jakże uzyskać odszkodowanie. Podobna niewiedza dotyczy dodatkowo szerokiego grona pracowników służby.

  Dodany: 2020-05-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem i dyrektorem

  Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem i dyrektorem. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w szczególności podstawy nawiązania stosunku pracy,.

  Dodany: 2020-05-02
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

  Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym. Nowela ta przewiduje m.in. odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, podczas gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych to znaczy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub odczytywania poprzez trybunał wszystkich dokumentów (będących materiałem dowodowym); sporządzanie uzasadnień.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  umowa leasingu gap W obrocie gospodarczym przy umów leasingu

  umowa leasingu gap. W obrocie gospodarczym przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje także tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a odtąd obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest udoskonalenie płynności finansowej przedsiębiorcy i zwolnienie z więzienia środków pieniężnych zamrożonych w.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Jak rozliczać media kiedy i na

  Jak rozliczać media kiedy i na co faktura zawartość faktury a przychody w PIT? Flipping w podatku VAT Prywatna inwestycja oznacza to działalność gospodarcza Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna odmiana inwestowania w nieruchomości wywołuje określone.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Skutki zmian kursów wymiany

  Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. Co dalej z ustawą o rachunkowości. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne wewnątrz miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, nabycia innymi słowy założenia (lokaty), to na.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  dlaczego ustawa z 2972005 r o przekształceniu

  dlaczego ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywała skutecznie problemu przekształcenia prawa w budynkach wielolokalowych to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. również 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Ustalenie inwestycji mieszkaniowej W mojej opinii projekt

  Ustalenie inwestycji mieszkaniowej. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, jakie nieodwracalnie odbiją się w przeczący sposób na ładzie przestrzennym polskich w zamian i wpłyną negatywnie na próba egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Zasady przetwarzania danych w RODO zdobycie

  Zasady przetwarzania danych w RODO zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3