Fundacje I Stowarzyszenia Prawo I Praktyka Przekazujemy

art

Dodany: 2020-02-18 Kategoria: Fundacje

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu rzeczowy komentarz, który ma ułatwić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach obejmuje wiele cennych wskazówek dotyczących ich rejestracji również działalności. Wzory polityki rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń Rachunkowość fundacji Nawrocki Część praktyczna uzupełniona jest krótkim komentarzem do ustawy o fundacjach dodatkowo Prawo o stowarzyszeniach, wzorcowymi statutami i orzecznictwem. Ponadto publikacja zawiera przydatne wzory formularzy, jakie interesanci będą musieli wypełnić w celu zarejestrowania fundacji i stowarzyszenia, wprowadzenia przemian do rejestru stowarzyszeń i uzyskania wyciągów z tego rejestru. Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że ponad milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w funkcja 25 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a na rzecz przeszło 100 tys. osób jest to stałe miejsce zatrudnienia. O skali zjawiska świadczy też fakt, że w Polsce jest zarejestrowanych 45 tys. organizacji pozarządowych skupiających się po największej części na działaniach na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej i charytatywnej, działalności edukacyjnej i oświatowej, ochronie zabytków, w szerokim obszarze rozumianej aktywności kulturalnej. Wszystkie wymienione wyżej jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 rok w sprawie szczególnych zasad rachunkowości na rzecz jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących aktywności gospodarczej. Podręcznik, który adresujemy zarówno do studentów, w który sposób i praktyków, zbliża Czytelnikom normy organizacji rachunkowości, ewidencji księgowej także sprawozdawczości finansowej we wszystkich rodzajach jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykład wzbogacają liczne przykłady i modele księgowań korespondujące z omawianymi zagadnieniami. sprawozdanie finansowe fundacji

Komentarze: 1


noavatar.png
Miłowan Berenike 2020-04-24

Czytanie tych informacji Cieszę się, że pokazuję, że mam niesamowite, niesamowite poczucie, że natknęłam się na dokładnie to, czego potrzebowałem. Niewątpliwie będę się upewnił, że nie ignorujesz tej witryny i niechętnie przyjrzymy się jej.