Dokumentacja Pracownicza

 • foto

  Regulacje legislacyjne w zakresie

  Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 1


 • foto

  W dokumentacja pracownicza obejmuje i

  W dokumentacja pracownicza obejmuje i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej,.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 0


 • foto

  W dokumentacja pracownicza ile

  W dokumentacja pracownicza ile lat i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację.

  Dodany: 2019-11-01
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 1