Akcyza

 • foto

  Regulamin zamówieniami publicznymi

  Regulamin zamówieniami publicznymi. W lekturze wszechstronnie wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dodatkowo niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik.

  Dodany: 2020-04-19
  Kategoria: Akcyza
  Komentarze: 2